Skip navigation

Pręty żebrowane UGIGRIP®, specjalna konstrukcja, która zapewnia przyczepność

Dzięki doskonałej odporności na korozję, zapewniającej wyjątkową trwałość
użytkową konstrukcji przez kilka dziesięcioleci, seria UGIGRIP® posiada następujące zalety:

  • lepsze właściwości mechaniczne niż w przypadku tradycyjnych gatunków stali, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie mniejszego przekroju lub zmniejszenie ilości zbrojenia.
  • wartości granicy plastyczności oraz wydłużenia spełniają wymogi stawiane konstrukcjom odpornym na trzęsienia ziemi.
  • lepsze właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze - rozciągliwość i pełzanie - niż w przypadku stali konwencjonalnej, gwarantujące większą ogniotrwałość.
  • bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła umożliwiający usuwanie mostków cieplnych. 


Oferujemy również szereg niemagnetycznych stali nierdzewnych,
przeznaczonych do zastosowania w specjalnych konstrukcjach budynków:
szpitali, banków, lotnisk, stacji meteorologicznych itp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat UGIGRIP®, kliknij tutaj