Skip navigation

Właściwy materiał do precyzyjnie walcowanych wyrobów

Ze względu na szczególne wymagania stawiane tym narzędziom, wytwarzanie walców do walcowania na zimno to szczególny obszar w zakresie stali obrabianej na zimno. Od odkuwek przez cały proces aż do gotowych walców do walcowania na zimno - dostarczamy dokładnie takich rozwiązań, jakie są potrzebne, wykorzystując gatunki stali specjalnie opracowane do konkretnych zastosowań, których skład chemiczny został zoptymalizowany w celu sprostania najbardziej rygorystycznym wymogom.

Skład stopowy sprawia, że nasze stale zawierające od 2 do 3% Cr charakteryzują się zrównoważonym stosunkiem twardości, skutecznej głębokości hartowania i odporności na obciążenia dynamiczne. Te stale wykorzystywane są wyłącznie do wytwarzania walców hartowanych powierzchniowo.

Nasza stal zawierająca 5% Cr charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie i może być wykorzystywana w postaci hartowanej skrośnie lub częściowo utwardzonej.
Stale o zawartości 7% do 12% Cr są głównie wykorzystywane do wytwarzania walców utwardzanych. W przypadkach szczególnych również z tych stali możemy wyprodukować walce częściowo utwardzane.


Aby uzyskać dalsze informacje oraz karty danych technicznych dotyczące stali do produkcji walców do walcowania na zimno, kliknij tutaj